Znajdziesz nas na:
MENU

Praca w Tadmarze

Jesteśmy siecią handlową o zasięgu ogólnopolskim. Działamy na rynku od 30 lat w 53 hurtowniach na terenie całej Polski. Tworzymy dynamicznie rozwijającą się sieć hurtowni branży technik grzewczych, sanitarnych i instalacyjnych.

Takie są fakty, ale co się pod nimi kryje? Jest nas ponad pięciuset. Mieszkamy i pracujemy w większych i mniejszych miastach Polski, nad morzem, w górach i nie tylko… Wśród nas są zarówno kobiety jak i mężczyźni, osoby stawiające pierwsze kroki w zawodowej karierze oraz doświadczeni specjaliści z wieloletnim stażem. Jeśli zarówno profil naszej działalności jak i różnorodność, która nas inspiruje jest tym czego szukasz aplikuj do nas!

W pracy ważne są dla nas wspólne wartości – takie same dla Pracowników Saint-Gobain na całym świecie. Cenimy zaangażowanie oraz chęć zdobywania nowych doświadczeń i ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach naszej działalności. Uczciwość w kontaktach z kolegami i przełożonymi oraz codzienne przestrzeganie wysokich standardów to tylko niektóre z zasad, którymi się kierujemy.

Aplikuj


wysyłanie wiadomości...

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu oraz w dołączonym przeze mnie CV, przez Saint-Gobain Polska Sp. z o.o.w celu analizy mojego zgłoszenia oraz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Zgodę mogę w każdej chwili wycofać.

 

Proces rekrutacji

Chcesz aplikować? Zobacz krok po kroku jak działamy.

 1. Selekcja aplikacji 

  Każdą z nadesłanych aplikacji czytamy bardzo dokładnie. Analizujemy uważnie profil zawodowy kandydata z wymaganiami stanowiskowymi. Jeżeli przekonasz nas, że to właśnie z Tobą powinniśmy się spotkać, otrzymasz od nas zaproszenie mailowe lub telefoniczne. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji przed spotkaniem rekrutacyjnym, pracownicy Działu Personalnego pozostają do Twojej dyspozycji.
 2. Spotkanie rekrutacyjne – wstęp

  Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników specjalizujących się w procesach rekrutacji sprawia, że atmosfera podczas spotkania ma charakter otwartej, profesjonalnej rozmowy. Wierzymy, że spotkanie to świetny sposób, żeby poznać bliżej naszą firmę, strukturę, ludzi w niej pracujących, produkty i procesy. Nie bój się zadawać pytań.
 3. Spotkanie rekrutacyjne – kontynuacja

  Podczas spotkania z pracownikiem Działu Personalnego bardzo często do rozmowy dołącza Kierownik Działu, do którego aplikujesz. Tam gdzie jest to niemożliwe, ustalane jest spotkanie w innym terminie. Spotkanie z szefem ma charakter bardzo konkretnej rozmowy merytorycznej na temat oczekiwań stawianych przed kandydatem i wyzwań na danym stanowisku. Poznasz specyfikę stanowiska, wymagań, umiejętności i wiedzy potrzebnej do tego, by realizować w pełni zadania stawiane przed Tobą. Ponownie jest to bardzo dobry moment na zadanie pytań.
 4. Narzędzia Rekrutacyjne

  Na wybranych stanowiskach stosujemy również Testy Kompetencyjne, Osobowościowe lub zapraszamy kandydatów do uczestnictwa w Assessment Centre, realizowanym przez specjalistyczne firmy zewnętrzne.
 5. Informacja zwrotna

  Każdy z kandydatów, otrzyma od nas informację zwrotną i decyzję odnośnie dalszego przebiegu procesu.
 6. Oferta pracy

  Jeśli rozmowy i spotkania zakończą się pozytywnie, otrzymasz od nas ofertę pracy.

Nasze wartości

5 pryncypiów zachowania

 1. Zaangażowanie zawodowe

  Zaangażowanie zawodowe to jak najlepsze wykorzystywanie posiadanych kompetencji i wiedzy, a także ich nieustanne doskonalenie. Wymaga ze strony pracownika zaangażowania osobistego i pełnej gotowości do realizacji powierzonych zadań i nabywania koniecznych umiejętności. Zaangażowanie to oznacza także skuteczną dbałość o poszanowanie środowiska oraz ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracy.
 2. Szacunek dla innych

  Szacunek dla innych stanowi konieczny warunek osobistego i zawodowego rozwoju każdego z nas. Obowiązuje on we wszystkich spółkach Grupy na całym świecie. Oznacza poszanowanie różnorodności, innych kultur i otwarte podejście do wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia. Szacunek dla innych wyraża się poprzez umiejętność i gotowość słuchania, informowania, wyjaśniania i dialogu.
 3. Prawość

  Zasada prawości nakazuje każdemu z nas bezwzględne przestrzeganie reguł uczciwego postępowania w działalności zawodowej. Zasada ta nie dopuszcza żadnych kompromisów prowadzących do przedkładania interesów osobistych nad interesy Grupy, powierzone w ramach wykonywania obowiązków zawodowych, zarówno w Grupie, jak i w stosunkach z partnerami zewnętrznymi, i to niezależnie od praktyk stosowanych lokalnie. W odniesieniu do pewnych grup pracowników, o ile charakter ich obowiązków tego wymaga, opracowywane są bardziej szczegółowe reguły zachowania.
 4. Lojalność

  Zasada lojalności oznacza uczciwość i prawość w relacjach z przełożonymi, kolegami, podwładnymi i partnerami zewnętrznymi. Zasada ta zabrania dążenia do realizacji celów osobistych, stojących w sprzeczności z celami realizowanymi przez przedsiębiorstwo i Grupę. Wiąże się ona z przestrzeganiem zaleceń i reguł wewnętrznych, obowiązujących w poszczególnych spółkach oraz w Grupie.
 5. Solidarność

  Solidarność opiera się na poczuciu zawodowej odpowiedzialności każdego pracownika, która powinna przeważać nad postawą skoncentrowaną na własnych dążeniach, na wspieraniu pracy zespołowej oraz na jak najlepszym wykorzystywaniu potencjału każdego pracownika w realizacji celów przedsiębiorstwa i Grupy. Wyklucza ona takie formy funkcjonowania i zarządzania, które satysfakcję osobistą stawiają ponad interesami przedsiębiorstwa i Grupy.

 

4 Pryncypia Postępowania SAINT-GOBAIN

 1. Szacunek prawa

  We wszelkich sprawach spółki Grupy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w kraju lub krajach, w których prowadzą działalność gospodarczą. W szczególności:
  – Nie podejmują żadnych działań, które mogłyby stanowić naruszenie przepisów o ochronie konkurencji.
  – Nie biorą udziału w żadnych formach finansowania partii lub działalności politycznej, nawet jeśli lokalne przepisy na to zezwalają.
  – Odrzucają wszelkie formy czynnej lub biernej korupcji, zarówno w krajowych, jak i w międzynarodowych transakcjach handlowych.
  – Ponadto zobowiązują się, że w dziedzinach, wobec których zostały określone poniższe zasady postępowania, nie będą świadomie wykorzystywać ewentualnych luk prawnych lub braku przepisów w celu ominięcia praktyk obowiązujących w Grupie.
 2. Ochrona środowiska

  Spółki Grupy działają aktywnie na rzecz ochrony środowiska. Wszystkie zakłady, niezależnie od miejsca funkcjonowania, muszą być zarządzane w taki sposób, by możliwe było określenie konkretnych celów związanych z ochroną środowiska, a także regularne monitorowanie zadań podjętych dla ich realizacji oraz ocena tych zadań w odniesieniu do wyznaczonych celów. Spółki Grupy dążą do podnoszenia standardów ochrony środowiska, tak by kształtowały się one na poziomie wykazywanym przez najskuteczniej działające, porównywalne zakłady innych spółek Grupy, nawet jeśli oznacza to stosowanie kryteriów ostrzejszych niż obowiązujące w świetle prawa.
 3. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracy

  Spółki Grupy podejmują wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić jak najbardziej skuteczną ochronę zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Do tych działań należy opracowywanie polityki zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz jej wdrażanie, a także kontrola osiągniętych rezultatów. Ochrona dotyczy zarówno pracowników własnych, jak i pracowników firm-podwykonawców, pracujących na terenie zakładu należącego do Grupy. Spółki dążą do podnoszenia standardów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, tak by kształtowały się one na poziomie wykazywanym przez najskuteczniej działające porównywalne zakłady innych spółek Grupy, nawet jeśli oznacza to stosowanie ostrzejszych kryteriów niż obowiązujące w świetle prawa w danym kraju.
 4. Poszanowanie praw pracowniczych

  Spółki Grupy szczególnie dbają o poszanowanie praw pracowniczych i prowadzą aktywny dialog ze swoimi pracownikami. Poza tym, bez żadnych wyjątków, obowiązane są przestrzegać następujących zasad, nawet jeśli nie wynikają one z prawa obowiązującego w danym kraju:
  – Nie mogą korzystać z pracy przymusowej oraz z pracy dzieci (3) ani bezpośrednio, ani pośrednio, ani za pośrednictwem podwykonawców, którzy wykonują prace w obiektach należących do Grupy.
  – Nie mogą podejmować żadnych działań dyskryminacyjnych wobec pracowników, na etapie zarówno rekrutacji, zawierania umowy o pracę i jej realizacji, jak i po upływie terminu obowiązywania umowy o pracę.
Zapisujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu i uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację plików cookies. Kliknij i dowiedz się więcej. ›
Zamknij