MENU
dostawca:

Pułapka cieplna

29 lutego 2016
tagi: zawory


Ograniczenie długotrwałego oddziaływania wysokich temperatur na zawory ATM, a co za tym idzie wydłużenie ich żywotności. Zapobieganie cofaniu się ciepłej wody ze zbiorników akumulacyjnych.

atm_afriso

Niepotrzebne narażanie zaworów termostatycznych na długotrwałe oddziaływanie wysokich temperatur może doprowadzić do skrócenia ich żywotności. Cofanie się ciepłej wody ze zbiorników akumulacyjnych prowadzi do niepotrzebnych strat ciepła i dodatkowych kosztów eksploatacyjnych. Prostym i tanim rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie w instalacji pułapki cieplnej.

 

WYPÓR TERMICZNY Różnice temperatur w medium grzewczym (najczęściej wodzie) powodują występowanie w nich zjawiska wyporu cieplnego. Transport ciepła w cieczy odbywa się ku górze. W związku z czym przeanalizujmy dwa przypadki: Wyprowadzając rurę z zasobnika pionowo w górę przepływ ciepła następować będzie zgodnie z przepływem medium wywołanym wyporem termicznym. Skutkować to będzie dużo lepszym rozpraszaniem ciepła wody grzewczej (Rysunek 1).

W sytuacji odwrotnej – wyprowadzenie rury z zasobnika pionowo w dół, przepływ ciepła następuje w przeciwnym kierunku do działania sił wyporu termicznego. Wytwarza się w ten sposób naturalna bariera cieplna ograniczająca przepływ ciepła wzdłuż rury skierowanej w dół (Rysunek 1).

pulapkacieplna1

Rysunek 1 Z lewej -rura z zasobnika wyprowadzona pionowo w górę Z prawej – rura z zasobnika wyprowadzona pionowo w dół

 

PUŁAPKI CIEPLNE Wykorzystanie zjawiska opisanego powyżej w przykładzie z rurą skierowaną w dół w domowej technice grzewczej nazywamy pułapką cieplną.

Pułapki cieplne w formie rury prowadzonej w dół Aby wykorzystać wypór termiczny do wytworzenia się bariery cieplnej – pułapki cieplnej, wystarczy wykonać zagięcie rury z ciepłym medium o długości 20-30cm. Takie zagięcie będzie w zupełności wystarczające, aby zatrzymać samoczynny obieg wody wewnątrz rury.

Pułapka cieplna w formie zaworu zwrotnego Jeśli nie chcemy zaginać rur, lub jest to niemożliwe możemy zamiast tego zastosować zawór zwrotny, aplikacja taka spowoduje tylko nieznaczne zwiększenie oporu przepływu w instalacji.

 

PRZYKŁADY

1. Termostatyczny zawór mieszający ATM zainstalowany instalacji wody ciepłej z pojemnościowym podgrzewaczem W przypadku umieszczania zaworów ATM bezpośrednio na wyjściu podgrzewacza wody znajdującym się w jego górnej części powodujemy, że ze względu na lokalizację zawór ATM poddawany jest długotrwałemu działaniu wysokich temperatur – Rysunek 2. Należy pamiętać, że jeżeli ciepła woda nie jest pobierana, to nie następuje przepływ zimnej wody mogącej ewentualnie schłodzić nieco zawór. Sytuacja ta jest idealnym przykładem w którym zatrzymanie naturalnego (samoczynnego) przepływu ciepłej wody może być w prosty sposób zrealizowane przy pomocy pułapki cieplnej. Należy pamiętać jedynie o tym, aby odległość pomiędzy pułapką cieplną, a zaworem była na tyle duża, żeby temperatura wewnątrz rury mogła spaść poniżej zadanej temperatury mieszania, podczas gdy ciepła woda nie jest pobierana. Zaleca się aby odległość pomiędzy zgięciem rury, a zaworem w tym układzie wynosiła 50-60 cm. Rozwiązanie z pułapką cieplną zapobiegającą zbytniemu nagrzewaniu się zaworów termostatycznych przedstawia Rysunek 3.

 

pulapkacieplna2

Rysunek 2 niepoprawnie wykonana instalacja

pulapkacieplna3

Rysunek 3 – poprawnie wykonana instalacja

2. Połączenie pomiędzy kotłem a zbiornikiem akumulacyjnym Połączenie kotła i zbiornika akumulacyjnego powinno posiadać na rurze łączącej te dwa elementy pułapkę cieplną, która będzie mieć za zadanie uniemożliwianie ciepłej wodzie cofania się ze zbiornika w stronę kotła, gdy ten jest już wygaszony i ochłodzony. W tym przypadku należy wykonać po porostu załamanie rur w górę (Rysunek 4) – lub ich podniesienie przy zasobniku (Rysunek 5). Koniecznie należy mieć na uwadze, że powstałe w ten sposób odcinki rur powyżej zasobnika będą prawdopodobnie najwyższym punktem instalacji (obiegu) dlatego należy na takim odcinku umieścić automatyczny odpowietrznik. Polecamy nowy automatyczny odpowietrznik AFRISO z zaworem stopowym (Art.-Nr 77 735 00).

pulapkacieplna4

Rysunek 4 – poprawnie wykonana instalacja

pulapkacieplna5

Rysunek 5 – poprawnie wykonana instalacja

Wykonując pułapkę cieplną należy pamiętać o tym, że do jej prawidłowego funkcjonowania koniecznie zachowany musi być 20-30cm odcinek pionowy rury. Przykład poprawnie wykonanej pułapki cieplnej w instalacji łączącej zasobnik z kotłem z wykorzystaniem grupy pompowej z zaworem temperaturowym RTA oraz połączenie w którym pułapka cieplna nie będzie funkcjonować przedstawia Rysunek 6.

 

pulapkacieplna6

Rysunek 6 – poprawnie wykonana instalacja

Przygotował:

Damian Chwedyk

inżynier zespołu badań i rozwoju AFRISO sp. z o.o.

Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej ›
Akceptuję, nie pokazuj więcej